กล่องจั่วปังสำเร็จรูป ใบเดียวก็ขาย พร้อมส่ง
กล่องจั่วปังสำเร็จรูปพร้อมใช้

 กล่องฝาครอบ 

|

กล่องที่มีความสูงของฝาเท่ากับความสูงของก้นกล่อง เมื่อนำมาปิดครอบกันแล้วฝาจะแนบสนิทพอดีกันกับก้นกล่อง ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ฝาครอบและก้นกล่อง

  Shop Now!  

กล่องจั่วปังฝาครอบ
กล่องจั่วปังฝาครอบขนาดต่างๆ
กล่องจั่วปังรูปหัวใจ

 กล่องรูปหัวใจ 

|

กล่องทรงฝาครอบรูปหัวใจ เหมาะสำหรับใส่ของขวัญ เพื่อมอบให้คนที่คุณรักในโอกาสพิเศษ

Color

สีกระดาษหุ้ม

  Shop Now!  

 กล่องโชว์บ่า 

|

จะมีบ่าทำหน้าที่เป็นตัวคั่น ระหว่างชิ้นฝากับชิ้นก้นกล่องไว้ เมื่อปิดฝาจะครอบลงมาไม่แนบสนิทกันโดยจะเว้นช่วงที่เป็นชิ้นบ่าไว้ให้ดูมีลูกเล่นสวยงาม

ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ฝาครอบ ก้นกล่องและบ่า

  Shop Now!  

กล่องจั่วปังโชว์บ่า
กล่องจั่วปังโชว์บ่า
กล่องจั่วปังลิ้นชัก

 กล่องลิ้นชัก 

|

กล่องประเภทนี้จะใช้งานคล้ายกับกล่องปลอกไม้ขีด แต่ชิ้นส่วนของตัวปลอกสวมนั้นจะทะลุได้เพียงด้านเดียว ส่วนอีกด้านจะปิดทึบเหมือนกล่องปลอกหนังสือ

ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ก้นกล่องและปลอกกล่อง

  Shop Now!  

 กล่องปลอกไม้ขีด 

|

กล่องที่ใช้งานด้วยการสวมสไลด์ โดยชิ้นของปลอกกล่องนั้นจะสามารถสอดทะลุได้สองด้าน เมื่อสอดสไลด์ชิ้นก้นกล่องเข้าไปแล้ว ก็จะผลักให้ทะลุออกด้านใดด้านหนึ่งได้

ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ก้นกล่องและปลอกกล่อง

Color

กล่องจั่วปังปลอกไม้ขีด

  Shop Now!  

สีกระดาษหุ้ม2
กล่องจั่วปังฝาเปิดแม่เหล็ก

 กล่องฝาเปิดแม่เหล็ก 

|

กล่องที่มีลักษณะคล้ายกับกล่องฝาเปิดหนังสือ แต่ชิ้นแผ่นล้อมฝาเปิดจะยาวลงมาด้านข้างกล่อง เพื่อฝังติดแม่เหล็กเพิ่มความแน่นหนา และใช้งานสะดวกมากขึ้น

ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ก้นกล่องและแผ่นล้อมฝาเปิด

  Shop Now!